otra mirada CXXIX (ophelia)

.

Sir John Everett Millais . Ophelia .1851.1852
John William Waterhouse . Ophelia . 1889
Theodor von der Beek. Ophelia.1838
Paul Delaroche . The Young Martyr/Ophelia .1853
Odilon Redon. Ophelia . 1903

.