otra mirada CCCXL ( zhang daqian)

.
Zhang Daqian

.