otra mirada CCLXXVIII (utrillo)

.

The Bridges of Toulouse


.